Het Bestuur van Born Again

Het bestuur:

Voorzitster: Alie van den Top (06-20982631) e-mail r-vd-top@planet.nl

Secretaris : Dorina Bergstra (033-2456107) e-mail: haan1@chello.nl

Penningmeester :Aart van de Brink ( 0341-351583) e-mail: brinkaart@gmail.com

Algemeen beheer: Marja Hogeveen (0341-353205) e-mail: zegertje@live.nl

Algemeen bestuurslid: Tineke van Keulen (0341-353617) e-mail tineke.van.keulen@solcon.nl